Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

22. kapitola

Večný raj

1 Ukázal mi rieku vody života, čistú ako krištáľ, ktorá vyteká z trónu Božieho a Baránkovho.