Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

21. kapitola

4 zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bo lesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo.