Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

12. kapitola

9 Veľký drak, starý had, nazývaný diablom a satanom, zvodca celého sveta, zvrhnutý bol na zem a jeho anjeli s ním.