Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

12. kapitola

7 A povstal boj na nebi. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; i drak a jeho anjeli bojovali,