Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

86. kapitola

7 V deň svojho súženia Teba vzývam, lebo ma vyslýchaš.