Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

86. kapitola

11 Vyuč ma, Hospodine, svojej ceste: nech chodím v Tvojej pravde; na to mi sústreď myseľ, aby som sa bál Tvojho mena.