Dve percentá (2 %)

67. kapitola

4 Ó Bože, nech Ťa zvelebujú národy, nech Ťa velebia všetky národy!