Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

66. kapitola

19 Ale Boh počul, povšimol si hlas mojej modlitby.