Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

66. kapitola

18 Keby som nevidel vo svojom srdci neprávosť, Pán by ma nevyslyšal.