Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

66. kapitola

18 Keby som nevidel vo svojom srdci neprávosť, Pán by ma nevyslyšal.