63. kapitola

4 Lebo Tvoja milosť je lepšia ako život; a moje pery velebiť Ťa budú. 5 Tak Ťa budem žehnať za svojho života a v Tvojom mene budem dvíhať dlane.