Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

63. kapitola

3 Tak som Ťa vyzeral vo svätyni, aby som videl Tvoju moc a slávu.