Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

37. kapitola

39 Záchrana spravodlivých je od Hospodina, On im je útočiskom v čase súženia.