Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

37. kapitola

3 Dôveruj Hospodinovi a čiň dobre, bývaj v krajine, pravdu ostríhaj!