Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

27. kapitola

8 Tebe pripomína moje srdce Tvoj príkaz: Hľadajte moju tvár! Tvoju tvár hľadám, Hospodine.