Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

27. kapitola

5 Lebo ma skryje vo svojom stane v deň pohromy, schová ma v skrýši svojho stánku, vyvýši ma na skalu.