Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

27. kapitola

14 Očakávaj na Hospodina! Pevný buď! Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj Hospodina!