Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

20. kapitola

2 Nech ťa v deň súženia vyslyší Hospodin a ochraňuje ťa meno Boha Jákobovho!