Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

13. kapitola

6 Ale ja dúfam v Tvoju milosť. Nech moje srdce plesá nad Tvojou pomocou! Spievať chcem Hospodinovi, lebo mi dobre učinil.