Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

13. kapitola

3 Dokedy mám nosiť starosť v duši? Dokedy sa bude nepriateľ môj vypínať nado mnou?