Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

13. kapitola

2 Dokedy chceš, Hospodine, na mňa trvalo zabúdať? Dokedy budeš skrývať predo mnou svoju tvár?