13. kapitola

Prosba, keď sa oneskoruje Božia pomoc

1 Pre hudobný prednes. Žalm Dávidov.