Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

2 ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou.