Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

6 ak je niekto bez úhony, muž jednej ženy, má veriace deti, ktoré nie sú obviňované z roztopašnosti a neposlušnosti.