Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

20 Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.