Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

2. kapitola

Život v jeruzalemskom cirkevnom zbore

42 Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách.