Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

24 Ale Boh Ho vzkriesil a zbavil bolestí smrti, ako ani nemohol zostať v jej moci.