Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

Zoslanie Ducha Svätého

1 Keď prišiel deň Letníc, boli spolu na jednom mieste.
2 Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. 3 I ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich 4 a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.