Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

6. kapitola

15 Ale on Mu odpovedal: Ach, Pane, čím mám vyslobodiť Izrael? Hľa, môj rod je najchatrnejší v Menaššem a ja som najmladší v dome môjho otca.