Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

12 Anjel Hospodinov sa mu zjavil a povedal: Hospodin je s tebou, silný hrdina!