Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

Gideon sudcom

11 Vtedy prišiel anjel Hospodinov a sadol si pod dub Abíézerovca Jóáša v Ofre, kým jeho syn Gideon mlátil v lisovni pšenicu, aby ju zachránil pred Midjáncami.