Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

8. kapitola

32 Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko?