Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

8. kapitola

Večná jednota s Bohom

28 A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.