Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

8. kapitola

22 Veď vieme, že všetko stvorenstvo spoločne vzdychá a spoločne znáša pôrodné bolesti.