Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

8. kapitola

16 A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti.