Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

8. kapitola

13 lebo keď podľa tela žijete, iste umriete, ale ak skutky tela duchom umŕtvujete, budete živí.