Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

8 Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.