5. kapitola

Istota spasenia veriacich

1 A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista.
2 Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej.