Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

18 Proti nádeji v nádeji uveril, aby sa stal otcom mnohých národov podľa slov: Tak bude tvoje potomstvo.