Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

28 Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona.