Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

6 ktorý odplatí každému podľa jeho skutkov: