Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

11 Lebo Boh neuprednostňuje nikoho.