Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

12. kapitola

12 veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí,