Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

10. kapitola

13 Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený.