Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Apoštol ďakuje za vieru čitateľov

8 Predovšetkým ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za všetkých vás, že sa o vašej viere hovorí po celom svete.