Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Evanjelium - moc Božia

16 Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi.