Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

7 Každý, kto ťa uvidí, ujde od teba a povie: Spustošené je Ninive! Kto ho poľutuje? Kde mu vyhľadám tešiteľov?