Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

7 Dobrotivý je Hospodin, On pevnosťou je v deň súženia, pozná tých, ktorí dúfajú v Neho.