Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

7. kapitola

Podobenstvo o staviteľoch

24 Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.