Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

7. kapitola

12 Preto čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy; lebo to je zákon aj proroci.