Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

8 Nebuďte im teda podobní! Veď Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete, skôr, ako Ho prosíte.